Schriftelijke vraag E-2842/10 van Chris Davies (ALDE), James Elles (ECR), Julie Girling (ECR) en Martin Callanan (ECR) aan de Commissie. Vergunning van EFSA voor gezondheidsclaims op levensmiddelen