Aanbieding door de Minister van Economische Zaken bij brief van 21/06/2010 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het Nationaal Actieplan Hernieuwbare Energie