Schriftelijke vraag E-5562/06 van Romana Jordan Cizelj (PPE-DE) aan de Commissie. Garanties van oorsprong (GvO's) voor door HSE opgewekte hydro-elektrische energie