Schriftelijke vraag E-010933/10 João Ferreira (GUE/NGL) aan de Commissie. Nieuwe gegevens over de gevolgen van biobrandstoffen