Schriftelijke vraag E-2156/10 van Vilija Blinkevičiūtė (S&D) aan de Commissie. EU-kwaliteitshandvest voor stages