Europaparlamentets resolution med de kommentarer som tillhör beslutet om att bevilja ansvarsfrihet för chefen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor med avseende på genomförandet av fondens budget för budgetåret 2002