Usnesení Evropského parlamentu obsahující poznámky k rozhodnutí o udělení absolutoria řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2002