Zaak C-618/19: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 30 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Ge.Fi.L. — Gestione Fiscalità Locale SpA / Regione Campania (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Overheidsopdrachten – Richtlijn 2014/24/EU – Artikel 12, lid 4 – Gunning van de opdracht, zonder oproep tot mededinging, aan een niet-economische overheidsinstelling – Opdracht voor diensten betreffende het beheer van motorrijtuigenbelasting – Uitsluiting van overeenkomsten die onder de samenwerking tussen overheidslichamen vallen – Voorwaarden)