Schriftelijke vraag E-1338/05 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Verkeerd gebruik van communautair geld