Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 02/10/COL van 5 januari 2010 betreffende de status van Noorwegen met betrekking tot infectieuze hematopoïetische necrose en virale hemorragische septikemie en tot intrekking van Besluit nr. 302/08/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA van 21 mei 2008