2008/46/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l- 14 ta’ Diċembru 2007 li tistabbilixxi l- Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għall-ġestjoni ta’ ċerti oqsma tal-programmi Komunitarji speċifiċi Nies, Kapaċitajiet u Kooperazzjoni fil-qasam tar-riċerka b’applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 (Test b’relevanza għaż-ŻEE)