2008/46/EK: A Bizottság határozata ( 2007. december 14. ) az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a kutatás területén az Emberek , a Kapacitások és az Együttműködés közösségi egyedi programok egyes területeinek igazgatásával megbízott Kutatási Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg)