Beschikking van de Commissie van 6 december 1999 tot intrekking van Beschikking 1999/356/EG en houdende speciale voorwaarden voor de invoer van grondnoten en bepaalde van grondnoten afgeleide producten van oorsprong uit of verzonden uit Egypte (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4232) (Voor de EER relevante tekst) (2000/49/EG)