Ontwerp verordening (EG, Euratom) van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raadhoudende hetFinancieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen