Schriftelijke vraag P-2662/05 van Jean-Claude Martinez (NI) aan de Commissie. Etikettering van flessen