Schriftelijke vraag E-0125/06 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Bescherming van de meertaligheid