Mål T-72/08: Tribunalens dom av den 13 september 2010 — Travel Service mot harmoniseringsbyrån — Eurowings Luftverkehrs (smartWings) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket smartWings — Äldre nationella och internationella ord- och figurmärken EUROWINGS och EuroWings — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — Motiveringsskyldighet — Artikel 73 i förordning nr 40/94 (nu artikel 75 i förordning nr 207/2009) — Artikel 79 i förordning nr 40/94 (nu artikel 83 i förordning nr 207/2009))