Zadeva T-72/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2010 – Travel Service proti UUNT – Eurowings Luftverkehrs (smartWings) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti smartWings — Prejšnje nacionalne in mednarodne besedne in figurativne znamke EUROWINGS in EuroWings — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Obveznost obrazložitve — Člen 73 Uredbe št. 40/94 (postal člen 75 Uredbe št. 207/2009) — Člen 79 Uredbe št. 40/94 (postal člen 83 Uredbe št. 207/2009))