Lieta T-72/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 13. septembra spriedums — Travel Service /ITSB — Eurowings Luftverkehrs ( “smartWings” ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “smartWings” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un starptautiskas vārdiskas un grafiskas preču zīmes “EUROWINGS” un “EuroWings” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 40/94 73. pants (tagad — Regulas Nr. 207/2009 75. pants) — Regulas Nr. 40/94 79. pants (tagad — Regulas Nr. 207/2009 83. pants))