Zaak C-716/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 9 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Curte de Apel Timişoara — Roemenië) — CT / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin — Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara — Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 (Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 288, eerste alinea, punt 4 – Bijzondere regeling voor kleine ondernemingen – Methode voor de berekening van de jaaromzet die als maatstaf dient voor de toepassing van de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen – Begrip, met andere handelingen samenhangende handelingen die betrekking hebben op onroerende goederen’ – Verhuur van een onroerend goed door een natuurlijke persoon die meerdere vrije beroepen uitoefent)