Zaak F-61/10: Beroep ingesteld op 24 juli 2010 — AF/Commissie