SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4049/03 van Francesco Speroni (NI) aan de Commissie. Producten die GGO's bevatten.