Zaak T-650/17: Beroep ingesteld op 25 september 2017 — Jinan Meide Casting/Commissie