2012/155/EU: Besluit van de Raad van 9 maart 2012 houdende benoeming van een Duits lid en een Duitse plaatsvervanger in het Comité van de Regio's