VERORDENING (EG) Nr. 1775/95 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 1995 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde kaassoorten, die in juli 1995 zijn ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap met Bulgarije en Roemenië gesloten Interimovereenkomsten