Zaak C-354/05: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 mei 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg (Niet-nakoming — Richtlijn 2003/55/EG — Interne markt voor aardgas)