Schriftelijke vraag E-2202/10 van Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) aan de Commissie. Erkenning van de beroepskwalificaties van Poolse verpleegkundigen en vroedvrouwen in de EU