Schriftelijke vraag E-2791/05 van Katerina Batzeli (PSE) aan de Commissie. Economische gevolgen van de klimaatsomstandigheden