RECTIFICATIE VOOR :# 68/89/EEG: Richtlijn van de Raad van 23 januari 1968 betreffende de aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten ten aanzien van de indeling van onbewerkt hout