Zaak T-321/09: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2012 — skytron energy/BHIM (arraybox) ( „Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk arraybox — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009” )