Zaak T-39/06: Arrest van het Gerecht van 5 oktober 2011 — Transcatab/Commissie ( Mededinging — Mededingingsregelingen — Italiaanse markt voor aankoop en eerste bewerking van ruwe tabak — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Prijsvaststelling en marktverdeling — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag — Geldboeten — Evenredigheid — Zwaarte en duur van inbreuk — Verzachtende omstandigheden — Medewerking )