Schriftelijke vraag E-4942/06 van Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) aan de Commissie. Vrijstellingen voor overheidsautoriteiten