Schriftelijke vraag E-2603/10 van Franz Obermayr (NI) aan de Commissie. Ontwikkelingshulp van de EU aan Uganda — Doodstraf voor homoseksuelen