Schriftelijke vraag E-3681/10 Oreste Rossi (EFD) aan de Commissie. Feest van Europa