Komisjoni määrus (EÜ) nr 2402/96, 17. detsember 1996, millega avatakse teatavad iga-aastased maguskartuli ja maniokitärklise tariifikvoodid ja sätestatakse nende halduseeskirjad