Verordening (EU) nr. 353/2010 van de Commissie van 23 april 2010 houdende goedkeuring van minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Mirabelles de Lorraine (BGA)]