Resolutie van het Europees Parlement van 13 december 2012 over de Europese staalindustrie (2012/2833(RSP))