Schriftelijke vraag P-3381/05 van Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) aan de Commissie. Verstoring en beschadiging van vijf gebieden die onder de habitatrichtlijn vallen door het geplande Bombodrom Kyritz-Wittstocker Heide (oefenterrein voor lucht-grondgeschut)