Besluit van 23 december 2004, houdende uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen (Besluit kwaliteitseisen ziekenhuisbloedbanken)