ARREST VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN (Eerste kamer) 26 september 2011.#Andres Arnaldos Rosauro e.a. tegen Europese Commissie.#Openbare dienst – Ambtenaren – Aanstelling – Artikel 5, lid 2, van bijlage XIII bij het Statuut – Interne vergelijkende onderzoeken voor overgang van categorie die vóór 1 mei 2004 zijn bekendgemaakt – Kandidaten die vóór 1 mei 2006 op reservelijst zijn geplaatst – Indeling in rang – Toepassing van vermenigvuldigingsfactor lager dan 1 – Verlies van bevorderingspunten.#Zaak F‑29/06. ARREST VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN (Eerste kamer) 26 september 2011