Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. novembra 2020 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli in njegovega protokola o izvajanju (2020–2026) (05243/2020 – C9-0073/2020 – 2020/0002M(NLE))