Schriftelijke vraag E-3049/10 van Christian Engström (Verts/ALE) aan de Commissie. Gebrek aan internationale samenwerking en krachtdadig optreden bij het sluiten van websites met kinderporno