Komission asetus (EU) N:o 817/2011, annettu 11 päivänä elokuuta 2011 , Ranskan lipun alla purjehtivien alusten keilan kalastuksen kieltämisestä EU:n ja kansainvälisillä vesillä alueilla V, VI ja VII