Kommissionens forordning (EU) nr. 817/2011 af 11. august 2011 om forbud mod fiskeri efter brosme i EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII fra fartøjer, der fører fransk flag