Verordening (EG) nr. 1027/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit