Schriftelijke vraag E-012406/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) aan de Commissie. Toename van het Spaanse tarieftekort