Schriftelijke vraag E-2197/10 van Sergio Berlato (PPE) aan de Commissie. Religieuze sekten in Italië