Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.3960 — Barclays Private Equity/Alstom Power Conversion) — Bylą yra numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka Tekstas svarbus EEE