Beschikking van de Commissie van 17/04/2012 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.6533 - GOLDMAN SACHS / ADVENT INTERNATIONAL / TRANSUNION CORP) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)