Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 27 september 2012.